Meer Vivi!

Op 2 april 2008 komt Super Eurobeat vol. 186 uit, met daarop het derde nummer van Vivi! Yay! Het zal de titel ‘I Love My Dog’ dragen.

SEB 186 zal ook de eerste zijn sinds… heel lang geleden, dat er extended versies van de liedjes op staan. Dus, nieuw Vivi liedje, in extended versie. Dubbelyay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *